Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 162-НС
Ямбол, 05.10.2014

ОТНОСНО: жалба и сигнали от Недка Христова Карска, кандидат за народен представител от КП ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ НФСБ и ВМРО, Александър Любомиров Петров-застъпник на АБВ-(Алтернатива за българско възраждане) и от сдружение „ГИСДИ“, чрез Нели Иванова Стефанова –наблюдател на сдружението за нарушение на чл.182 ал.4 от Изборния кодекс

В Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски е постъпила жалба с вх.№272/05.10.2014г. от Недка Христова Карска, кандидат за народен представител от КП ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ НФСБ и ВМРО, същевременно е постъпил сигнал с вх.№277/05.10.2014г. от Александър Любомиров Петров-застъпник на АБВ-(Алтернатива за българско възраждане) и сигнал с вх.№273/05.10.2014г.  от сдружение „ГИСДИ", чрез Нели Иванова Стефанова -наблюдател на сдружението, затова че на 5 октомври 2014г. по улиците на гр.Ямбол се движи влакче, облепено с рекламни надписи и знаци на ПП „ГЕРБ" .

Според жалбоподателите се извършва нерегламентирана предизборна агитация.

Иска се от РИК-Ямбол да се предприемат действия за отстраняване на нарушението, съобразно правомощията й по ИК.

По така депозираните жалба и сигнали се извърши проверка на място от представители на РИК- Ямбол в състав: Драгомир Димитров, Мехмед Мехмедов и Недялко Савов.

Установеното от проверката е, че действително по улиците на гр.Ямбол се движи влакче, на което единствено е поставено наименованието на партията и нейния символ. Същото не е облепено с рекламни надписи и знаци, както се твърди в жалбата и сигналите.

Разпоредбата на чл.182, ал.4 от Изборния кодекс касае провеждането на предизборна агитация.

Съгласно  &1, т.17 от ДР на ИК „Предизборна агитация" е призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори. Наименованието и символите на партия и коалиция, поставени върху предмети, в които не се съдържа призив за подкрепа, не се смятат за агитация по смисъла на кодекса".

От извършената проверка се установява, че случаят се отнася за наименование и символи на партията, и по смисъла на &1, т.17 пред. 2-ро от ДР на ИК не се явява предизборна агитация.

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1 РИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски:

 

РЕШИ:

 

Отхвърля жалба с вх.№272/05.10.2014г. на Недка Христова Карска, кандидат за народен представител от КП ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ НФСБ и ВМРО, сигнал с вх.№277/05.10.2014г. от  Александър Любомиров Петров-застъпник на АБВ-(Алтернатива за българско възраждане) и сигнал вх.№ 273/05.10.2014г.от сдружение „ГИСДИ", чрез Нели Иванова Стефанова -наблюдател на сдружението за нарушение на чл.182 ал.4 от Изборния като НЕОСНОВАТЕЛНИ.

 

Решението подлежи на оспорване  в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК, чрез Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мариана Христова

СЕКРЕТАР:
Дженко Дженков

* Публикувано на 05.10.2014 в 13:05 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол