Начало » РИК

РИК

04.10.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски обявява часове за брифинги на 5 октомври 2014г., които ще се проведат на първия етаж на Областна администрация - Ямбол, както следва:

-  8:00 часа

- 11:00 часа

- 14:00 часа

- 18:00 часа

- 20:00 часа
03.10.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район-Ямболски на 3 октомври 2014г. е насрочено за 16.30 часа.  
02.10.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район-Ямболски на 2 октомври 2014г. е насрочено за 16.00 часа.
01.10.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски уведомява членове на СИК за часовете за предаване и приемане на книжата и материалите за избори за народни представители на Народно събрание на 05 октомври 2014 г., както следва :

Община Ямбол - Екатерина Антонова Янева и Пенка Иванова Михайлова - Трифонова

Приемане и превозване на изборните книжа от сградата на областна администрация Ямбол до сградата на общинска администрация Ямбол 04 октомври 2014г.
09:00ч.
ИС № 1,3,4 и 5
ОУ"Д.Дебелянов" ул."Хан Тервел" № 2
04 октомври 2014г.
13:00 ч.

ИС № 2,8 и 9
НУ "Св. св. Кирил и Методи" ул."Търговска" № 27
ИС № 6,12 и 59  
ОУ "Хр. Смирненски" - ул. "Търговска" № 79
ИС № 7
Клуб  на ул. "Срем"  - ул. "Срем" № 1
ИС № 13  
ДКЦ1 -   - ул. "Христо Смирненски" № 2
ИС № 15
Читалище „Диана"-1944ул. "Йордан Йовков" № 34
ИС № 102
ПСИК
ИС № 103
МБАЛ „Свети Пантелеймон"
ИС № 104
Сектор"Арести" към ОСИН Ямбол
ИС № 14 и 40
ОУ "Кл.Охридски" - ул."Ст. Караджа" № 72
04 октомври 2014г.
13:45ч.

ИС № 16
Клуб на хора с увреждания -  ул."Ал.Стамболийски" № 29
ИС № 17
Общински детски комплекс - бивш Тубдиспансер ул. "П.Парчевич" № 1
ИС № 18 и 19
Гимназия „Васил Левски"  - ул. "Цар Иван Александър" № 12
ИС № 20,27,28 и 29
ПТГ бивш ТМТ „Ив. Райнов" - ул. "Цар Иван Александър" № 42
ИС № 21 и 22
Център „Каритас", бивша детска градина - ж.к. „Златен рог" № 2
ИС № 23,24,25 и 26
ГПЧЕ „В. Карагьозов"-1944  - ж.к. „Златен рог" № 110
ИС № 30
Професионална гимназия по икономика "Г.С.Раковски" - ул."Пирин" № 4
ИС № 31
Зала в дом стари хора -  ул. "Д-р Дончев"  № 12
04 октомври 2014г.
14:30ч.
ИС № 32
Зала на пътно управление- ул. " Д. Благоев" № 16
ИС № 33,34,35,36 и 37
ОУ „П.Р.Славейков"  - ул. "Я.Сакъзов" № 8
ИС № 38 и 39
Читалище „Зора" - пл. "Захари Стоянов" № 2
ИС № 41,42,43,44 и 45
ОУ „Д-р П.Берон" -  „Кожух планина" № 17
ИС № 46 и 47
Бивша клиника  „Хипократ"-1944  - ул. „Ресен" № 2
ИС № 48
ж.к. „Райна Княгиня" бл.18, вх.А, ет.1
04 октомври 2014г.
15:15ч.
ИС № 49,50,51,52,53,54,55,56,57 и 58
ОУ" Й.Йовков" - ул. "Тимок"  № 3
ИС № 63,64 и 65
Професионална гимназия по земеделие бивш ТМСС"Хр.Ботев" - ул."Милин камък" № 6
ИС № 66
Клуб ж.к. „Хале" - ж.к.„Хале" до бл.7
ИС № 67,68,69,70 и 71
Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм  (бивш ТХВП) - ул."Търговска" № 85
04 октомври 2014г.
16:00ч.
ИС № 61,62,72,73 и 74
Професионална гимназия по екология и химически технологии - ул."Милин камък" № 2
ИС № 75,76 и 77
ОУ" Л.Каравелов" - ул. " Л.Каравелов"  № 49
ИС № 60,78,79,80,81,82,83 и 84
Технически колеж - ул."Гр.Игнатиев" № 38
04 октомври 2014г.
16:30ч.
ИС № 85,86,87 и 88
ОУ "Н. Петрини" - ул. „Битоля" № 35
ИС № 89,90 и 93
Професионална гимназия по строителство и геодезия - ул. „Битоля" № 33
ИС № 91
Клуб „Недялко Царев" - ул. „Битоля" № 1
ИС № 92
Квартален клуб - ул."Лом" № 1
04 октомври 2014г.

17:00 ч.
ИС № 94
Читалище „Пробуда" -  пл. "Стр.Кринчев"  № 2
ИС № 95,96 и 97
Бивше НУ „Р.Ив. Колесов"- ул. " Ж.Андреев" № 112А
ИС № 98
Квартален клуб - ул."П.Яворов" № 5
ИС № 99,100 и 101
Спортно училище „Пиер дьо Кубертен" - ул. "Ат.Кожухаров" № 1
ИС № 10 и 11
Обреден комплекс ул."Славянска" №4

 

Община Тунджа:

І.Първи маршрут - Светла Илиева Кирилова  

Населено място Секция  № Час на пристигане
1. Роза 036,037 12.00
2. Ген. Инзово 010 12.30
3. Видинци 009 12.50
4. Крумово 024 13.10
5. Миладиновци 030 13.30
6. Г.Манастир 012 14.10
7. Ген.Тошево 011 14.30
8. Скалица 040 15.00
9. Овчи Кладенец 032 15.30

 

ІІ.Втори маршрут - Силвия Николаева Атанасова

Населено място Секция  № Час на пристигане
1. Стара река 042 12.00
2. Козарево 022 12.20
3. Калчево 020 12.40
4. Победа 034 13.10
5. Челник 049 13.40
6. Симеоново 039 14.10
7. Асеново 001 14.30
8. Робово 035 15.20
9. Сламино 041 15.40
10. Каравелово 021 16.00

 

ІІІ.Трети маршрут -  Нели Кръстева Стоянова

Населено място Секция  № Час на пристигане
1. Кукорево 025,026 12.00
2. Ханово 047 12.40
3. Окоп 033 13.00
4. Коневец 023 13.50
5. Драма 015 14.50
6. Дряново 016 15.20
7. Маломир 027 15.40
8. Тенево 043,044 16.00

 

ІV.Четвърти маршрут - Илиана Христова Колева

Населено място Секция  № Час на пристигане
1. Търнава 045 12.20
2. Чарган 048 12.50
3. Могила 031 13.20
4. Завой 017 14.00
5. Веселиново 008 14.30
6. Кабиле 019 15.00
7. Дражево 014 15.30
8. Хаджидимитрово 046 16.00

 

V.Пети маршрут - Емин Ахмедов Ахмедов

Населено място Секция  № Час на пристигане
1. Безмер 002,003 12.00
2. Болярско 005 12.30
3. Бояджик 006,007 13.00
4. Гълъбинци 013 13.30
5. Златари 018 14.00
6. Межда 029 14.30
7. Савино 038 15.00
8. Меден Кладенец 028 15.30
9. Ботево 004 16.00

 

Община Елхово:

І.Първи маршрут  -  Недялко Дочев Савов

НАПРАВЛЕНИЕ СИК № Час
07:00 - 07:20 товарене от гр. Ямбол
1.Ямбол - Бояново/Стройно/
предаване
310700012 07.20 -07.50
07.50 - 08.10
2. Бояново-Борисово 310700013 8.10-8.20
8.20-8.50
3. Борисово-Жребино
предаване
310700014 8.50-9.00
9.00-9.20
4. Жребино-Добрич
предаване
310700015 9.20-9.40
9.40-10.00
5. Добрич-Чернозем
предаване
310700016 10.00-10.10
10.10-10.30
6.Чернозем- Маломирово/Славейково/
предаване
310700017 10.30-10.40
10.40-11.00
7. Маломирово-Раздел
предаване
310700018 11.00-11.20
11.20-11.40
8. Раздел-Голям Дервент
предаване
310700019 11.40-11.55
11.55-12.15 
9. Голям Дервент-Лалково
предаване
310700020 12.15-12.30
12.30-12.50
10. Лалково-Елхово   12.50-13.15
14:30 - 14:40 товарене от гр. Елхово
1.Клуб на пл."Хр.Ботев" №4  310700002   14.40-15.00
2.Читалище „Развитие" 310700001 15.00-15.20
3. Читалище „Развитие" 310700003 15.20-15.40
4. ОУ"Св.св.К.Методий" входа към ул. "Ал. Стамболийски" 310700004 15.45-16.05
5.Клуб на пенсионера на ул."Търговска" №61 310700005 16.10-16.30
6.Клуб на ул.Ал. Стамболийски" №66 310700006 16.30-16.50


ІІ.Втори маршрут - Мехмед Люманов Мехмедов 

НАПРАВЛЕНИЕ СИК № Час
07:00 - 07:20 товарене от гр. Ямбол
1.Ямбол - Кирилово
предаване
310700021 07.20 до 07.50
07.50 до 08.10
Кирилово-Ямбол   8.10-8.20
08:20 - 08:40 товарене от гр. Елхово
2.Елхово- Изгрев  310700022 8.40-8.45
8.45-9.05
3.Изгрев-Пчела 310700023 9.05-9.15
9.15-9.35
4.Пчела-Малък Манастир 310700024 9.35-9.45
9.45-10.05
5.Малък Манастир-Трънково
предаване
310700025 10.05-10.20
10.20-10.40
6.Трънково-Елхово   10.40-10.50

10:50 - 11:00 товарене от гр. Елхово

7.Елхово-Гранитово
предаване
310700026 11.00-11.10
11.10-11.30
8.Гранитово-Мелница/М.Кирилово/
предаване
310700027 11.30-11.40
11.40-12.00 
9.Мелница-Лесово
предаване
310700028 12.00-12.10
12.10-12.30 
10.Лесово-Вълча Поляна
предаване
310700029 12.30-12.45
12.45-13.00
11.Вълча Поляна- Елхово   13.00-13.15
14:30 - 14:40 товарене от гр. Елхово                                      
1. Клуб на ул."Ангел Вълев" №56 310700007 14.45-15.05
2. ОУ"Св.П.Хилендарски" 310700008 15.05-15.25
3. ОУ"Св.П.Хилендарски" 310700009 15.25-15.45
4.ОУ"Св.П.Хилендарски" 310700010 15.45-16.05
5.Клуб на ул."Марица"14 310700011 16.05-16.25
6.МБАЛ 310700031 16.25-16.45

 

Община Болярово:

І.Първи маршрут - Драгомир Минков Димитров   

Населено място Час
1. 01СИК Болярово/Профсъюзен дом/ 09.00
2. ПСИК/подвижна/Болярово 09.30 до 10.00
3. Златиница 10.00 до 10.30
4. Мамарчево 10.30 до 11.00
5. Малко Шарково 11.00 до 11.30
6. Воден 11.30 до 12.00
7. Странджа 12.00 до 12.30
8. Крайново 12.30 до 13.00
9. Шарково 13.00 до 13.30
10. Ситово 13.30 до 14.00


ІІ.Втори маршрут - Тодор Василев Чиповски

Населено място Час
1. 02СИКБолярово/СОУ „Д-р П.Берон/ 09.00
2. Ружица 09.30 до 10.00
3. Вълчи извор 10.00 до 10.30
4. Горска поляна 10.30 до 11.00
5. Голямо Крушево 11.00 до 11.30
6. Стефан Караджово 11.30 до 12.00
7. Оман 12.00 до 12.30
8. Денница 12.30 до 13.00
9. Камен връх 13.00 до 13.30
10. Дъбово 13.30 до 14.00
11. Попово 14.00 до 14.30

 

Община Стралджа:

І.Първи маршрут - Ани Стефанова Канева

Секция № Населено място Час
312200019 С.Лозенец 10.00
312200009 С.Атолово 10.30
312200021 С.Маленово 11.00
312200011 С.Воденичане 11.30
312200023 С.Палаузово 12.00
312200016 С.Иречеково 12.30
312200013 С.Джинот 13.00
312200029 С.Чарда 13.30
312200014 С.Зимница 14.00
312200015 С.Зимница 14.30
312200002 Гр. Стралджа 15.00
312200003 Гр. Стралджа 15.15
312200004 Гр. Стралджа 15.30
312200007 Гр. Стралджа 15.45
312200001 Гр. Стралджа 16.00
312200005 Гр. Стралджа 16.15
312200006 Гр. Стралджа 16.30
312200030 ПСИК -Клуб на пенсионера 16.45

 

ІІ.Втори маршрут - Елена Димитрова Иванова-Георгиева

Секция № Населено място Час
312200022 С. Люлин 10.00
312200020 С. Недялско 10.30
312200010 С. Богорово 11.00
312200026 С. Първенец 11.30
312200025 С. Правдино 12.00
312200012 С. Войника 12.30
312200028 С. Тамарино 13.00
312200027 С. Саранско 13.30
312200017 С. Каменец 14.00
312200018 С. Леярово 14.30
312200024 С. Поляна 15.00
312200008 С. Александрово 15.3001.10.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район-Ямболски на 1 октомври 2014г. е насрочено за 16.30 часа.
30.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район-Ямболски на 30 септември 2014г. е насрочено за 16.30 часа. 
29.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район-Ямболски на 29 септември 2014г. е насрочено за 15.30 часа. 
27.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район-Ямболски на 27 септември 2014г. е насрочено за 14.30 часа. 
26.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район-Ямболски на 26 септември 2014г. е насрочено за 14.30 часа.
25.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район-Ямболски на 25 септември 2014г. е насрочено за 16.30 часа.
24.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Районна избирателна комисия - Ямбол уведомява избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването, че на изборите за народни представители за Народно събрание на 5 октомври 2014 г. могат да направят заявка за помощ на следните телефони:

За община Ямбол:

1. За предварителна заявка до 04.10.2014 г. от 07.00 до 17.00 часа - 046 681 109; 0895599546

2. В деня на изборите на 05.10.2014 г. от 07.00 до 17.00 часа - 046 681103; 046 681105; 046 681107; 046 681108; 046 681109; 0895599557
За община Стралджа в деня на изборите на 05.10.2014 г. - 04761 53 83
За община Болярово в деня на изборите на 05.10.2014 г.:
1. гр. Болярово - 04741 6093
2. с. Стефан Караджово - 04742 2226
3. с. Мамарчево - 04743 2325
4. с. Голямо Крушево - 04744 2266
5. с. Воден - 04748 2235
6. с. Попово - 04746 2230
7. с. Шарково - 04745 3336
8. с. Малко Шарково - 04745 3261
9. с. Ружица - 04749 3230
10. с. Вълчи извор - 04749 3375
11. с. Горска поляна - 04749 3367
12. с. Денница - 04747 2266
13. с. Оман - 04747 2366
14. с. Камен връх - 04742 2349
15. с. Дъбово - 04742 2466
16. с. Златиница - 04743 2571
17. с. Ситово и с. Иглика - 04745 3289
18. с. Крайново - 04748 2235
19. с. Странджа - 04748 2219
За община Тунджа в деня на изборите на 05.10.2014 г.  046 661587 и 046 661566
За община Елхово в деня на изборите на 05.10.2014 г.  0478 88004 или 047888006

Съгласно чл.235, ал.3 от ИК и т.3 от Решение №842-НС/04.09.2014 г. на ЦИК, избирател с увредено зрение или със затруднения в предвижването, ще може да гласува и в избрана от него подходяща секция, след като попълни декларация - Приложение 74 от изборните книжа, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.

Подходящи секции:

За община Ямбол:

Секции на първи етаж (партер) за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднение в придвижването:

СИК № Адрес на СИК
1. 312600054 ОУ"Й.Йовков, ул. „Тимок" № 3
2. 312600062 Професионална гимназия по екология и химически технологии /ПГЕХТ/ ул. „Милин камък" № 2
3. 312600069 Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм ул. „Търговска" № 85
4. 312600078 Технически колеж ул. „Граф Игнатиев" № 38

Секции, които са лесно достъпни и се намират в сгради с изградени подходи за предвижване:

СИК № Адрес на СИК
1. 312600013 ДКЦ-1 /бивша Поликлиника/ ул. „Христо Смирненски" № 2
2. 312600016 Клуб на хора с увреждания ул. „Ал. Стамболийски" № 29

За община Стралджа:

СИК № Адрес на СИК
1. 312200001 Ул. „Хемус" № 12

За община Болярово:

СИК № Адрес на СИК
1. 310300001 Профсъюзен дом, пл. „Девети септември" № 3, ет. 1

За община Тунджа: Всички изборни помещения се намират на първия етаж.

За община Елхово:

СИК № Адрес на СИК
1. 310700002 Клуб на инвалида пл. Христо Ботев" № 424.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район-Ямболски на 24 септември 2014г. е насрочено за 16.30 часа.
23.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район-Ямболски на 23 септември 2014г. е насрочено за 16.30 часа.
20.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район-Ямболски на 20 септември 2014 г. е насрочено за 12.00 часа.  
19.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район-Ямболски на 19 септември 2014 г. е насрочено за 16.30 часа.
18.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район-Ямболски на 18 септември 2014 г. е насрочено за 16.30 часа.  
17.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район-Ямболски на 17 септември 2014 г. е насрочено за 16.30 часа. 


16.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район-Ямболски на 16 септември 2014 г. е насрочено за 16.30 часа.
15.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район-Ямболски на 15 септември 2014 г. е насрочено за 16.30 часа. 

 
11.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Задължителни изисквания и приложения към заявлението за  регистрация на лица като застъпници, заместващи застъпници и към списъка на представители на партия или коалиция:

1.Лица за регистрация като застъпници в РИК/СИК  могат да предлагат партии или коалиции, които имат регистрирана листа в РИК с кандидати за членове за народни представители за Народно събрание на 5 октомври 2014 г.

2.Общият брой на лицата, предложени за регистрация като застъпници на една кандидатска листа, не може да надвишава броя на формираните избирателни секции на територията на област Ямбол, актуален към момента на подаване на заявлението в РИК-Ямбол.

3.Едно и също лице не може да бъде регистрирано като застъпник на повече от една кандидатска листа.  При постъпване на няколко заявления за регистрация на едни и същи лица като застъпници на различни кандидатски листи, право да ги регистрират в РИК/СИК  имат партиите или коалициите, които първи по ред са ги предложили за регистриране от РИК-Ямбол.

4. Регистрираният застъпник не е обвързан с конкретна избирателна секция, но в изборния ден, в една секция, една кандидатска листа може да бъде представлявана само от един застъпник.

5.Пълномощникът, внасящ предложение от името на представляващия  партията или коалицията за регистрация на лица като застъпници в РИК/СИК, следва да  представи в РИК-Ямбол следните документи:

5-1.Заявление по образец, съдържащ реквизитите на Приложение № 39 -НС   от изборните книжа .

5-2.Пълномощно (оригинал или заверено копие) с право да предлага лица за регистрация като застъпници.

5-3.Списък по образец на лицата, предложени за регистрация като застъпници, съдържащ реквизитите на Приложение № 1 към настоящото съобщение.  (2 броя на хартиен носител и 1 брой на електронен  носител).

!!! Задължително приложение към настоящото съобщение е Приложение № 1 , която не е произволен файл във формат Excel, а е с вградени филтри, които не разрешават дублирани или непълни ЕГН. При допускане на подобни грешки, клетките се маркират автоматично в червено, а записът им изисква потвърждение. Неотстраняването на  грешки води до отказ за регистрация на нередовните лица. При въвеждане на данните е недопустимо да се оставят непопълнени вътрешни клетки - оставено празно място води до нарушаване на номерацията в първата колона и до отказ за регистрация на целия списък  с лица. Броят на клетките е предвиден за 1000 застъпници. При разпечатване на Приложение № 1 следва да се селектират само въведените данни.

6.Заместващи застъпници се регистрират за заместване на други, вече регистрирани застъпници, които не се явят в изборния ден или преди изборния ден заявят пред предложилата ги партия или коалиция, че не могат да се явят. Удостоверенията на заместените се анулират централизирано. Броят на предложените за регистрация заместващи застъпници не може да надвишава 1/3 от общия брой на формираните избирателни секции на територията на област Ямбол, актуален към момента на подаване на заявлението в РИК-Ямбол.

7.Пълномощникът, внасящ предложение от името на представляващия партията, коалицията или инициативния  комитет  за регистрация на лица като заместващи застъпници в РИК/СИК, следва да  представи в РИК-Ямбол следните документи:

7-1.Предложение по образец, съдържащ реквизитите на Приложение № 41-НС от изборните книжа .

7-2.Пълномощно (оригинал или заверено копие) с право да предлага лица за регистрация като застъпници.

7-3.Списък по образец на лицата, предложени за регистрация като заместващи застъпници на вече  регистрирани застъпници, съдържащ реквизитите на Приложение № 2 към настоящото съобщение. (1 броя на хартиен носител и 1 брой на електронен  носител),

!!! Задължително приложение към настоящото съобщение е Приложение № 2 , която не е произволен файл във формат Еxcel, а е с вградени филтри, които не разрешават дублирани или непълни ЕГН. При допускане на подобни грешки, клетките се маркират автоматично в червено, а записът им изисква потвърждение. Неотстраняването на грешките води до отказ за регистрация на нередовните лица. При въвеждане на данните е недопустимо да се оставят непопълнени вътрешни клетки - оставено празно място води до нарушаване на номерацията в първата колона и до отказ за регистрация на целия списък с лица. Броят на клетките е предвиден за 1000 застъпници. При разпечатване на Приложение № 2 следва да се селектират само въведените данни.

8.Заявления за регистриране на лица като застъпници  на всяка  една кандидатска листа могат да се подават на няколко пъти до достигане на максималния брой секции (напр.:  едно заявление - за секциите в Ямбол и второ - за секциите в останалите общини; или за всяка община - отделно заявление).

!!! За всяко заявление или предложение се подава отделен фаил Приложение № 1 или Приложение № 2 . Номерацията в списъка е поредна и всеки следващ списък следва поредна номерация. (Например първият списък съдържа имената на застъпници или заместващи застъпници от 1 до 10, тогава вторият списък започва с номер 11).

9.Застъпници се регистрират от РИК, чрез подадено заявление за регистрация на застъпници до 17:00 ч. на 04 октомври 2014 г. Заявления за регистрация, подадени след тази дата и час, не се обработват от комисията.

10.Заместващи застъпници се регистрират от РИК, чрез подадено предложение за регистрация на заместващи застъпници до 17:00 ч. на 04 октомври 2014 г. Заявления за регистрация, подадени след тази дата, не се обработват от комисията.

 

            РИК Ямбол уведомява всички представители на партии или коалиции, че е препоръчително заявления за регистрация на застъпници и предложения за регистрация на заместващи застъпници да бъдат подадени не по-късно от 17.00 часа на 03 октомври 2014 г.  с цел своевременното обработване на заявленията и получаване на удостоверенията на застъпниците.

 

11.В една избирателна секция в изборния ден може да присъства само един представител на партия или коалиция, регистрирали кандидати за членове за народни представители за Народно събрание на 5 октомври 2014 г.

12.Общият брой на представителите на партия или коалиция не може да надвишава броя на формираните избирателни секции на територията на област Ямбол, актуален към момента на подаване на списъка в РИК-Ямбол.

13.Всяка партия или коалиция или инициативен комитет изготвя списък с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се подписва от представляващия партията или коалицията,  или от изрично упълномощени от него лица и се предава до 17:00 ч. на 04 октомври 2014 г.  в РИК-Ямбол за публикуване на нейната интернет страницата (1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен  носител).

!!! Задължително приложение към настоящото указание е Списъкът , който не е произволен файл във формат Еxcel, а е с вградени филтри, които не разрешават дублирани или непълни ЕГН. При допускане на подобни грешки, клетките се маркират автоматично в червено, а записът им изисква потвърждение. Броят на клетките е предвиден за 1000 представители. При разпечатване на Списъка следва да се селектират само въведените данни.

 

!!! РИК-ЯМБОЛ НЯМА ДА ЗАПОЧВА ПРОЦЕДУРАТА ПО РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ И НЯМА ДА ПУБЛИКУВА НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА СИ СПИСЪКА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ на партия или коалиция  ПРИ НЕСПАЗВАНЕ НА ГОРЕ ОПИСАНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ОТ ЛИЦАТА, КОИТО ГИ ПРЕДЛАГАТ СЪОТВЕТНО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ИЛИ  ЗА ПУБЛИКУВАНЕ.

 
11.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски нaпомня, че на 14 септември 2014 г. изтича срокът, в който избиратели с трайни увреждания, могат да заявяват желанието си да гласуват с подвижна избирателна кутия. Заявлението се подава в писмена форма по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община и на съответния e-mail адрес: ОБЩИНА ЯМБОЛ - [email protected]; ОБЩИНА ТУНДЖА - [email protected]; ОБЩИНА СТРАЛДЖА - [email protected]; ОБЩИНА ЕЛХОВО - [email protected]; ОБЩИНА БОЛЯРОВО - [email protected] по постоянен адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане за вписването им в избирателния списък по настоящ адрес.
11.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район-Ямболски на 11 септември 2014 г. е насрочено за 16.30 часа. 

 
10.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район-Ямболски на 10 септември 2014 г. е насрочено за 16.30 часа.
08.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район-Ямболски на 8 септември 2014 г. е насрочено за 16.30 часа. 

 
04.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район-Ямболски на 4 септември 2014 г. е насрочено за 16.30 часа. 

 
03.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район-Ямболски на 3 септември 2014 г. е насрочено за 16.30 часа. 
02.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район-Ямболски на 2 септември 2014 г. е насрочено за 16.30 часа. 

 
01.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район-Ямболски на 1 септември 2014 г. е насрочено за 16.30 часа. 

 
31.08.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район-Ямболски на 31 август 2014 г. е насрочено за 16.00 часа. 
29.08.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район-Ямболски на 29 август 2014 г. е насрочено за 16.30 часа. 

 
28.08.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район-Ямболски на 28 август 2014 г. е насрочено за 16.30 часа.
25.08.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район-Ямболски на 25 август 2014 г. е насрочено за 16.30 часа. 
23.08.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно Решение № 771-НС / 22.08.2014 на Централна избирателна комисия  Кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети се предават в РИК и на технически носител в електронен вид в EXCEL формат, като кандидатите се вписват по реда, по който са подредени в предложението по чл. 255, ал. 1, т. 1 от ИК.

Списъкът съдържа следните колони:

- номер по ред;

- ЕГН;

- собствено име;

- бащино име;

- фамилно име;

- наименованието (абревиатурата) на партията или коалицията, регистрирала кандидата или инициативен комитет, когато кандидатът е регистриран като независим.

Техническият носител се представя едновременно с документите за регистриране на кандидатските листи съгласно Решение № 697-НС / 14.08.2014 на ЦИК. Районната избирателна комисия проверява съответствието на данните за кандидатите, вписани в предложението и техническия носител.
21.08.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Районна избирателна комисия в 31 изборен район - Ямболски информира, че на 20 септември 2014 г. изтича срокът, в който избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането се прави писмено до кмета на съответната община, кметство или кметски наместник по настоящ адрес или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община по настоящия адрес на лицето.
21.08.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 Районна избирателна комисия в 31 изборен район - Ямболски информира, че на 14 септември 2014 г. изтича срокът, в който избиратели с трайни увреждания, могат да заявяват желанието си да гласуват с подвижна избирателна кутия. Заявлението се подава в писмена форма по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община и на съответния e-mail адрес: (ОБЩИНА ЯМБОЛ -  [email protected]; ОБЩИНА ТУНДЖА - [email protected] ; ОБЩИНА СТРАЛДЖА - [email protected]; ОБЩИНА ЕЛХОВО [email protected]; ОБЩИНА БОЛЯРОВО - [email protected] по постоянен адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане за вписването им в избирателния списък по настоящ адрес.
21.08.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски уведомява всички заинтересовани лица, че срокът за подаване на документи за регистрация на кандидатски листи на Независими кандидати,предложени от инициативни комитети за участие в изборите за народни представители за Народно събрание е от 21 август всеки календарен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч. в Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски, намираща се в сградата на Областна администрация Ямбол, на адрес: град Ямбол, ул.Жорж Папазов №18.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидатски листи на Независими кандидати,предложени от инициативен комитет е 18.00 ч. на 02 септември 2014 г.

Необходимите документи за регистрация са описани в Решение №697-НС от 14.08.2014г. на ЦИК и са както следва:

1.Банков документ за внесен депозит по чл.129,ал.1,т.2 от ИК

2.Предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидата за народен представител (Приложение № 65-НС от изборните книжа). Предложението се подписва от представляващото инициативния комитет лице и се представя в РИК не по-късно от 2 септември 2014 г. (32 дни преди изборния ден). Към предложението се прилагат:

а) списък с имената, единния граждански номер и постоянния адрес и саморъчните подписи, положени пред член на инициативния комитет  на най-малко едно на сто, но не повече от 1000 избиратели с постоянен адрес на територията на изборния район, подкрепящи издигането на кандидата  (Приложение № 70-НС от изборните книжа). Всеки избирател може да участва само в един списък (подписка). Списъкът се предава и в структуриран електронен вид, като съдържа имената и единен граждански номер и постоянния адрес на избирателите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в списъка. Формата и начина на представяне на структурирания електронен вид на списъка се определя с решение на ЦИК;

3.Заявление от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от предложилия  го инициативен комитет (Приложение № 66-НС от изборните книжа);

в) декларация по образец от всеки кандидат, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията (Приложение № 67-НС от изборните книжа);

4. Декларация по образец от всеки кандидат, че отговаря на условията по чл. 254, ал. 4 от ИК (Приложение № 69-НС от изборните книжа).
21.08.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски уведомява всички заинтересовани лица, че срокът за подаване на документи за регистрация на кандидатски листи  предложени от партия или коалиция за участие в изборите за народни представители за Народно събрание е от 21 август всеки календарен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч. в Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски, намираща се в сградата на Областна администрация Ямбол, на адрес: град Ямбол, ул.Жорж Папазов №18.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидатски листи предложени от партия или коалиция е 18.00 ч. на 02 септември 2014 г.

Необходимите документи за регистрация са описани в Решение №697-НС от 14.08.2014г. на ЦИК и са както следва:

1.Предложение от съответната партия или коалиция с имената, , единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите за народни представители (Приложение № 64-НС от изборните книжа). Предложението се подписва от представляващия/те партията или коалицията лице/а или от изрично упълномощени от тях лица и се представя в РИК не по-късно от 2 септември 2014 г. (32 дни преди изборния ден). Към предложението партията или коалицията прилага:

а) заявление от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция (Приложение № 66-НС от изборните книжа);

б) декларация по образец от всеки кандидат, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията (Приложение № 67-НС от изборните книжа);

в) декларация по образец от всеки кандидат, че отговаря на условията по чл. 254, ал. 1 от ИК (Приложение № 68-НС от изборните книжа);

г) пълномощно от лицето/та, упълномощено/и да представляват партията или коалицията пред РИК в случаите, когато документите се подават от упълномощени лица.

Препоръчително е предложението да се представи и на технически носител в Excel формат.
21.08.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски уведомява всички заинтересовани лица, че срокът за подаване на документи за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за народни представители за Народно събрание е от 09.00 ч. до 17.00 ч. всеки календарен ден в Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски, намираща се в сградата на Областна администрация Ямбол, на адрес: град Ямбол, ул.Жорж Папазов №18.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на инициативни комитети е 18.00 ч. на 25 август 2014 г.

Необходимите документи за регистрация са описани в Решение №655-НС от 07.08.2014г. на ЦИК и са както следва:

1.Заявление за регистрация /Приложение №58-НС от изборните книжа/;

2.Решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

3.Нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

4.Декларация по образец, подписана от всеки член на инициативния комитет, че има право да избира народни представители за Народно събрание /Приложение №59-НС от изборните книжа/;

5.Декларация по образец, подписана от всеки член на инициативния комитет, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в ИК /Приложение №60-НС от изборните книжа/;

6.Банков документ по чл. 129, ал. 1 от ИК за внесен депозит;

7.Удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;

8.Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол